• Στόχοι: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% μέχρι το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 1990. Μηδενικό άθροισμα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2040.
  • Σχέδια Κλιματικής Ουδετερότητας: Πενταετείς κύκλοι εθνικών σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας.
  • Κλιματικός Ισολογισμός: Κατάρτιση ισολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας σε ετήσια βάση και απολογισμού σε σχέση με τους στόχους των σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας. Υπολογισμός ανώτατων ορίων και θέση επιμέρους στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος και ανά τομέα της οικονομίας.
  • Ανεξάρτητη Κλιματική Αρχή: Σύσταση ανεξάρτητης κλιματικής αρχής με θεσμούς διαφάνειας σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με αρμοδιότητες για την εποπτεία της εφαρμογής της κλιματικής νομοθεσίας.
  • Κλιματικό Παρατηρητήριο: Ίδρυση Κλιματικού Παρατηρητηρίου υπό την εποπτεία και διαχείριση της Κλιματικής Αρχής για τη μέτρηση, διατήρηση και συστηματική δημοσίευση κλιματικών δεδομένων και τη διατύπωση συστάσεων για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Καταγραφή και εντοπισμός των κλάδων της οικονομίας, των μεμονωμένων επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών τάξεων (σε επίπεδο συνόλων δεδομένων) με το μεγαλύτερο αποτύπωμα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και της πορείας του αποτυπώματος αυτού μέσα στον χρόνο. Δημόσια διάθεση του συνόλου των στατιστικών δεδομένων και των σχετικών εκθέσεων και αναφορών του Παρατηρητηρίου.

2 σχόλια

Ελπίδα Τσαμπουράκη · 05.07.2021 στο 02:45

Καλησπέρα στην ομάδα. Παρακάτω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις μου ανά άρθρο.
1. Όχι έμφαση μόνο στη μείωση των εκπομπών, αλλά προστασία και αποκατάσταση της βλάστησης, άρα και αύξηση της απορρόφησης CO2 κ.λπ από το πράσινο. Ακόμα κι αν μείνει σταθερή η εκπομπή των ρύπων, εάν αυξηθεί η βλάστηση, θα βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση.
Κλιματικό παρατηρητήριο, μαζί με παρατηρητήριο βιοποικιλότητας. Να μπουν στο παιχνίδι δασολόγοι/δασοπόνοι.
2. Είναι νωρίς για ενεργειακή μετάβαση. Δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία. Το βάρος πρέπει να δοθεί στην έρευνα και ανάπτυξη ΑΠΕ που δεν καταστρέφουν και εν τω μεταξύ να πάμε σε εξοικονόμηση ενέργειας, με συστηματική εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και υποχρέωση και επιδότηση για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης (ξεκινώντας από τους λαμπτήρες) και ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων.
Αυτή τη στιγμή και με την υπάρχουσα τεχνολογία «ΑΠΕ», ίσως είναι μικρότερη η ζημιά από τις εξορύξεις…
Η κουβέντα για τις ΑΠΕ πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση και έξω από το πλαίσιο των επιδοτήσεων. Θα πρέπει να γίνει πιο δύσκολη η επένδυση, έτσι ώστε να παραμείνουν στο χώρο μόνο οι «επενδυτές» που μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά.
Να μιλήσουμε για πραγματικές ΑΠΕ, για μικρότερης κλίμακας έργα και για τελείως άλλη τεχνολογία.
Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της χώρας σε ενέργεια.
Πάρα πολύ σημαντική: Να σταματήσουν οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση ΒΑΠΕ!
Αντί να επιδοτείται η εγκατάσταση ΒΑΠΕ, μπορεί για παράδειγμα να επιδοτείται η οικονομία ενέργειας (συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, ενεργειακά κτήρια κ.λπ).
Να δοθεί βάρος στην έρευνα για ΑΠΕ προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες (υπάρχει παράδοση στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας) και σε διαφορετικές τεχνολογίες ανεμογεννητριών (πχ. Bladeless wind turbines). Οι ανεμογεννήτριες αυτές καθ’αυτές, είναι το μισό μέρος του προβλήματος. Το άλλο μισό είναι ο κατακερματισμός των βιοτόπων με τη διάνοιξη δρόμων, οι τόνοι τσιμέντου που χρειάζονται για τη βάση κάθε μιας και φυσικά το δίκτυο διανομής (πυλώνες υψηλής τάσης και χιλιόμετρα εναέριων καλωδίων).
Στις ΜΠΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίζεται το ισοζύγιο. Είναι πιθανόν να είναι αρνητικό, δηλαδή: Αν με την εγκατάσταση 1 ανεμογεννήτριας έστω ότι μειώνεται 10 φορές το CO2 που εκπέμπεται, μήπως με τη έκταση που αποψιλώνεται για να τοποθετηθεί αυτή η ανεμογεννήτρια, το CO2 που δεν απορροφάται (από τη βλάστηση που αφαιρέθηκε) είναι 100 φορές περισσότερο??? (δηλαδή έχω 90 φορές περισσότερο διοξείδιο?). Τα νούμερα είναι εικονικά φυσικά… Αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται στις ΜΠΕ.
Το κομμάτι εγκατάσταση ΑΠΕ, θα πρέπει να ξεκινάει από τη μελέτη, μέχρι την απόλυτη αποκατάσταση του τοπίου και την ανακύκλωση/ανάκτηση υλικών. Τότε να τελειώνει η υποχρέωση. Προκειμένου να υπάρξει αδειοδότηση, για την όποια εγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης μελέτη και υποχρέωση, η οποία να ελέγχεται μέχρι το τέλος της εγκατάστασης: Πόσο ρεύμα θα παράξεις, ποιο το περιβαλλοντικό όφελος (ισοζύγιο διοξειδίου που δεν παράγεται / διοξείδιο που δεν απορροφάται), πότε «λήγουν», πως θα τα βγάλει, που θα τα πάει, τι θα τα κάνει, πως θα αποκαταστήσει το τοπίο. Φυσικά, με οικονομική μελέτη που να αποδεικνύει ότι μπορούν όντως να τηρήσουν τη διαδικασία μέχρι τέλους.
Για τα μέχρι τώρα εγκατεστημένα και εν λειτουργεία ΒΑΠ: υποχρέωση σε απομάκρυνση, ανακύκλωση ή/και ανάκτηση υλικών και αποκατάσταση (πραγματική) του τοπίου. Ανέφικτο, γι’αυτό δεν πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την τεχνολογία.
Ανάπτυξη και ενθάρρυνση τοποθέτησης ΑΠΕ μικρής κλίμακας και μόνο για παραγωγή ενέργειας για την περιοχή και όχι να γίνεται μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Άλλα που μπορούν να γίνουν: μίνι ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πολύ μικρής κλίμακας σε σπίτια, κτήρια κ.λπ.
Η χωροθέτηση των ΑΠΕ είναι παγίδα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί ΒΑΠΕ σχεδόν παντού και μέχρι να ψηφιστεί κλιματικός νόμος θα έχουν μπει ακόμα περισσότερες. Θα πρέπει να σταματήσει αμέσως η τοποθέτηση ΒΑΠΕ και να πάμε μόνο σε μικρής κλίμακας ΑΠΕ και με πολλές προϋποθέσεις. Εάν είναι να μπουν ΒΑΠΕ, να μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε ήδη βιομηχανικές περιοχές, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι στο πέρασμα μεταναστευτικών πτηνών. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θέλει προσοχή η μείωση της καλλιεργούμενης γης! Αλλιώς, να μιλήσουμε για μικρής κλίμακας ΑΠΕ.
Όσον αφορά τις υπάρχουσες ΒΑΠΕ (εν λειτουργία ή κι αυτές που έχουν «λήξει») θα πρέπει να απομακρυνθούν για να γίνει ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση υλικών και αποκατάσταση (όσο το δυνατόν) του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι τσιμεντένιες βάσεις και να κλείσουν οι δρόμοι.
Δεν είναι μόνο οι περιοχές Natura 2000 που πρέπει να προστατευτούν. Πχ τα μεταναστευτικά πτηνά δεν περνάνε μόνο από Natura περιοχές, ούτε μπορείς να περιορίσεις πτηνά κ.λπ. ζώα να μένουν μέσα στις προστατευόμενες περιοχές.
Να μιλήσουμε για Γεωθερμία. Αυτή είναι ΑΠΕ.

3. Πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επιδοτείται κι όλας.
4. Πολύ σημαντικό! Απαραίτητη εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Θα μπορούσε να προστεθεί και ο τομέας του τουρισμού. Προώθηση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, slow tourism, προώθηση του «υπεύθυνου τουρισμού», μικρά καταλύματα οικογενειακής διαχείρισης με «πράσινη πολιτική». Υιοθέτηση πράσινης πολιτικής των επιχειρήσεων του κλάδου. Προώθηση πεζοπορικού / ποδηλατικού τουρισμού. Μείωση μαζικού τουρισμού κ.ο.κ.
5. ΟΚ
6. Το κομμάτι της βιοποικιλότητας θα πρέπει να είναι πολύ πιο πάνω…
Πολύ σημαντικό, να σταματήσει ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων, με δρόμους.
Ίσως θα έπρεπε να επεκταθεί το δίκτυο Natura.
Σημαντικότατο και εδώ: Εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση πολιτών.
7. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να σταματήσει και για τις ΒΑΠΕ. Είναι κρίσιμο! Μόνο ΑΠΕ μικρής κλίμακας να μπορούν να επιδοτούνται και οι προϋποθέσεις να είναι πολύ αυστηρές.
Ότι προτείνεται για τη διακοπή χρηματοδότησης που αφορά στην παραγωγή ρεύματος από υδρογονάνθρακες να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των ΒΑΠΕ.
8. Να δοθεί έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης (στην αρχή) περιβαλλοντικών …ατυχημάτων (π.χ πυρκαγιά, θαλάσσια ρύπανση, παράνομη υλοτομία, παράνομο κυνήγι, παράνομη αμμοληψία, παράνομες χωματερές κ.ο.κ). Ενίσχυση δασοπυρόσβεσης με άτομα εξειδικευμένα μόνο σε αυτόν τον τομέα, φύλαξη δασών με πεζές περιπολίες σε μονοπάτια από άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες, τομέας περιβάλλοντος σε αστυνομία και λιμενικό.
9. Εκπαίδευση εκπαίδευση εκπαίδευση! Από το νηπιαγωγείο, σε όλες τις τάξεις, στη γειτονιά!

αντρέας ανδρεόπουλος · 28.09.2021 στο 19:04

https://www.linkedin.com/in/aandreopoulos/ Εφόσον ο νόμος πρέπει να καλύπτει τα πάντα, σε όλες τις 9 ενότητες θα έπρεπε να αναφέρονται οι τομείς και να γίνονται σχόλια και συγκεκριμένες προσθήκες – μέτρα. Δεν είναι μόνο θέμα μεθοδολογίας αλλά και ουσίας. Οι τομείς είναι: Οργάνωση – Προγραμματισμός (ψηφιακή διακυβέρνηση), Έδαφος, Πληθυσμός, Νομοθετική εξουσία, Δικαστική εξουσία, Εκτελεστική εξουσία, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Εσωτερική Ασφάλεια, Επικοινωνία, Εκδόσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εργασία, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική πρόνοια, Δημόσια Υγεία, Εκπαίδευση, Επιστήμες & Τεχνολογική Έρευνα, Εκκλησία/Θρησκεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός, Ταξίδια & Ψυχαγωγία, Μεταφορές & Αποθήκευση, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Οικονομία, Ενέργεια (σημερινή κατάσταση), Εμπόριο, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Μεταποίηση, Ορυκτός Πλούτος, Περιβάλλον (Διαχείριση απορριμμάτων, Υδάτινοι πόροι), Χωροταξία – Δημόσια Έργα, Ναυτιλία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Δάση. Δεν λείπει καμία, κάποιες ίσως επικαλύπτονται μερικά (αναμενόμενο).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.