• Στόχοι: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% μέχρι το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 1990. Μηδενικό άθροισμα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2040.
  • Σχέδια Κλιματικής Ουδετερότητας: Πενταετείς κύκλοι εθνικών σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας.
  • Κλιματικός Ισολογισμός: Κατάρτιση ισολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας σε ετήσια βάση και απολογισμού σε σχέση με τους στόχους των σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας. Υπολογισμός ανώτατων ορίων και θέση επιμέρους στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος και ανά τομέα της οικονομίας.
  • Ανεξάρτητη Κλιματική Αρχή: Σύσταση ανεξάρτητης κλιματικής αρχής με θεσμούς διαφάνειας σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με αρμοδιότητες για την εποπτεία της εφαρμογής της κλιματικής νομοθεσίας.
  • Κλιματικό Παρατηρητήριο: Ίδρυση Κλιματικού Παρατηρητηρίου υπό την εποπτεία και διαχείριση της Κλιματικής Αρχής για τη μέτρηση, διατήρηση και συστηματική δημοσίευση κλιματικών δεδομένων και τη διατύπωση συστάσεων για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Καταγραφή και εντοπισμός των κλάδων της οικονομίας, των μεμονωμένων επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών τάξεων (σε επίπεδο συνόλων δεδομένων) με το μεγαλύτερο αποτύπωμα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και της πορείας του αποτυπώματος αυτού μέσα στον χρόνο. Δημόσια διάθεση του συνόλου των στατιστικών δεδομένων και των σχετικών εκθέσεων και αναφορών του Παρατηρητηρίου.
Κατηγορίες: Διαβούλευση

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.