Απαγόρευση Εξόρυξης Υδρογονανθράκων:

  • Απαγόρευση της χορήγησης αδειών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων καθώς και αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελληνική επικράτεια, στα εθνικά χωρικά ύδατα καθώς και στην ΑΟΖ.
  • Ανάκληση όλων των αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων καθώς και των ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχουν δοθεί λόγω έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Χωροθέτηση ΑΠΕ

  • Κατάρτιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ με σκοπό την προστασία του κλίματος, την ενεργειακή μετάβαση και την προστασία και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό και των τριών με συνεκτικό τρόπο. Χωροθέτηση των ΑΠΕ στο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ με βάση την αρχή του μη βλάπτειν και με εκ των προτέρων χωροθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών ζωνών, με προτεραιότητα όπου υπάρχει έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα, όσο και των ζωνών με ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη τοπικών αναγκών, ιδίως σε περιοχές Natura 2000, καθώς και των ζωνών αποκλεισμού, ιδίως όπου υφίσταται ανάγκη για την απόλυτη προστασία της βιοποικιλότητας. Υποχρεωτικός χαρακτήρας του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.
  • Κατανομή ποσοστού ΑΠΕ (ανάγκες της χώρας σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας) ανά Περιφερειακή Ενότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά την αλληλουχία που ακολουθούν: (α) τις ενεργειακές ανάγκες της υπό εξέταση Περιφερειακής Ενότητας, και (β) τις ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων αστικών κέντρων με καθορισμό του πρόσθετου αυτού ποσοστού με βάση την αρχή του μη βλάπτειν και την φέρουσα ικανότητα των τοπικών οικοσυστημάτων.
  • Ταυτόχρονες δημόσιες διαβουλεύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο για την χωροθέτηση των ΑΠΕ με βάση το ποσοστό κατανομής, που καθορίζεται παραπάνω.

Περιφερειακές Διακρατικές Σχέσεις:

  • Ανάληψη πρωτοβουλίας από τη χώρα σε περιφερειακό επίπεδο για κατάρτιση διεθνούς πολυμερούς σύμβασης με τις γειτονικές χώρες για «Μεσόγειο και Βαλκάνια Ειρήνης, Κλιματικής Ουδετερότητας και Βιώσιμης Ευημερίας» με απαγόρευση εξορύξεων υδρογονανθράκων στα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου και αντικατάσταση με διακρατικές συνεργασίες σε ΑΠΕ.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.