Δίκαιη Μετάβαση για την Εργασία και την Κοινωνία:

 • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους κατοίκους των περιοχών και τους εργαζόμενους των τομέων, που πλήττονται από την απανθρακοποίηση της οικονομίας καθώς και την κλιματική κατάρρευση.
 • Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, επανακατάρτιση, παροχή συμβουλών και ενθάρρυνση για συνεργατικών σχημάτων για τον κόσμο της εργασίας, που πλήττεται, με στόχο την μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, κλιματικά ουδέτερο και κοινωνικά δίκαιο οικονομικό μοντέλο.

Υγεία:

 • Επανασχεδιασμός των πολιτικών για την υγεία λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής και οικολογικής κρίσης στην δημόσια υγεία.
 • Καθολική και δωρεάν πρόσβαση του πληθυσμού σε δομές προστασίας της υγείας από ασθένειες που οφείλονται στην κλιματική κρίση.
 • Άμεση ενίσχυση και προσαρμογή του δημόσιου συστήματος υγείας για τις ανάγκες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση.

Κλιματικοί Πρόσφυγες:

 • Αναγνώριση περιβαλλοντικών καταστροφών και κλιματικής κρίσης ως λόγων χορήγησης διεθνούς προστασίας.
 • Απαγόρευση επιστροφής / απέλασης σε χώρα ή περιοχή που η ζωή και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο λόγω κλιματικής κρίσης.
 • Πλήρης ενσωμάτωση των κλιματικών προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία.

Πολιτική Προστασία:

 • Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας από κλιματικές και περιβαλλοντικές καταστροφές.
 • Μετασχηματισμός του χαρακτήρα της πολιτικής προστασίας από τον σχεδιασμό προς την κατεύθυνση της κλιματικής προσαρμογής για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική κρίση.

Διεθνείς Σχέσεις:

 • Διεθνής αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες, που πλήττονται από την κλιματική κρίση.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ελλάδα για την ενδυνάμωση υφιστάμενων και την δημιουργία νέων διεθνών θεσμών που προωθούν την κλιματική δικαιοσύνη υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών.

2 σχόλια

Κώστας Φωτεινάκης · 29.07.2021 στο 10:30

Θεωρώ ότι αυτή η θεματική πρόταση έχει ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Ενισχύεται ως θέση με το πρόσφατο “σύμφωνο Δημάρχων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία”: – “Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και νοικοκυριών φτωχών σε ενέργεια με άμεσες επιδοτήσεις και εναλλακτικά μέτρα. και διασφαλίζουν ότι οι πιο ευάλωτοι είναι μονωμένοι έναντι δυσμενών επιπτώσεων στο κόστος ζωής
– Στόχος μελλοντικών εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα για την υποστήριξη της δράσης για το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας και μια δίκαιη μετάβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις” https://www.citybranding.gr/2021/07/fitfor55.html

αντρέας ανδρεόπουλος · 28.09.2021 στο 19:07

https://www.linkedin.com/in/aandreopoulos/ Εφόσον ο νόμος πρέπει να καλύπτει τα πάντα, σε όλες τις 9 ενότητες θα έπρεπε να αναφέρονται οι τομείς και να γίνονται σχόλια και συγκεκριμένες προσθήκες – μέτρα. Δεν είναι μόνο θέμα μεθοδολογίας αλλά και ουσίας. Οι τομείς είναι: Οργάνωση – Προγραμματισμός (ψηφιακή διακυβέρνηση), Έδαφος, Πληθυσμός, Νομοθετική εξουσία, Δικαστική εξουσία, Εκτελεστική εξουσία, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Εσωτερική Ασφάλεια, Επικοινωνία, Εκδόσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εργασία, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική πρόνοια, Δημόσια Υγεία, Εκπαίδευση, Επιστήμες & Τεχνολογική Έρευνα, Εκκλησία/Θρησκεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός, Ταξίδια & Ψυχαγωγία, Μεταφορές & Αποθήκευση, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Οικονομία, Ενέργεια (σημερινή κατάσταση), Εμπόριο, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Μεταποίηση, Ορυκτός Πλούτος, Περιβάλλον (Διαχείριση απορριμμάτων, Υδάτινοι πόροι), Χωροταξία – Δημόσια Έργα, Ναυτιλία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Δάση. Δεν λείπει καμία, κάποιες ίσως επικαλύπτονται μερικά (αναμενόμενο).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.