Θεσμική Εγγύηση για την Προστασία της Βιοποικιλότητας

  • Θέσπιση θεσμικής εγγύησης για την κατά προτεραιότητα προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της, ως αυτοτελούς έννομου αγαθού με αυθύπαρκτη αξία αλλά και λόγω της ευεργετικής της λειτουργίας στη ρύθμιση του κλίματος.
  • Ψήφιση νόμου για την προστασία του εδάφους, το οποίο φιλοξενεί μεγάλο ποσοστό της βιοποικιλότητας, σε συμφωνία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28/4/2021 (2021/2548(RSP).

Δικαίωμα στην Προστασία της Βιοποικιλότητας

  • Θέσπιση αγώγιμου δικαιώματος πολιτών και φορέων για την λήψη από το Ελληνικό δημόσιο κατάλληλων μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας ως όλου αλλά και κάθε στοιχείου αυτής.

Αναπαλλοτρίωτο / Κοινοτική Χρήση των Πόρων της Βιοποικιλότητας

  • Αναγνώριση του κοινόχρηστου και εκτός συναλλαγής χαρακτήρα της βιοποικιλότητας ως όλου αλλά και κάθε στοιχείου αυτής.
  • Δικαίωμα χρήσης των φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας είτε από φυσικά πρόσωπα και τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας είτε κατόπιν διαβούλευσης και σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

Περιβαλλοντικό Κεκτημένο

  • Θέσπιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου και απαγόρευση της υποβάθμισής του με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων.

Προστασία Περιοχών Natura 2000

  • Κατάργηση διατάξεων νόμων (πχ. Κεφάλαιο Δ’ του Ν. 4685/2020), που υποβαθμίζουν την προστασία των περιοχών Natura 2000.
  • Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τους όρους προστασίας των περιοχών Natura 2000 και εκκρεμούν.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.