Πρόσωπα που Αναφέρουν Παραβιάσεις της Νομοθεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος («whistleblowing»):

 • Δικαίωμα του καθενός για την αναφορά στις αρχές και την δημόσια αποκάλυψη παραβιάσεων της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος με ανώνυμο ή επώνυμο τρόπο.
 • Σύσταση από το Δημόσιο ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου αναφοράς και θεσμού παρακολούθησης αναφορών για παραβιάσεις της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος και ένταξη αυτών στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
 • Θέσπιση μέτρων για την διασφάλιση της μη αποκάλυψης της ταυτότητας του αναφέροντος προσώπου, την απαγόρευση αντιποίνων και την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή στην πράξη μέτρων στήριξης.

Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:

 • Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε ανεξάρτητη αρχή με διαφανείς λειτουργίες και με διορισμό του διοικητικού της συμβουλίου από την Κλιματική Συντακτική Συνέλευση.
 • Ενίσχυση των υποδομών, των πόρων, του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
 • Ακαταδίωκτο του προσωπικού του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για πράξεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Δικαίωμα στην Προστασία του Κλίματος:

 • Θέσπιση αγώγιμου δικαιώματος πολιτών και φορέων για την λήψη από το Ελληνικό κράτος κατάλληλων μέτρων για την προστασία του κλίματος σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος νόμου.

Έννομο Συμφέρον:

 • Ρητή αναγνώριση του έννομου συμφέροντος του καθενός για την προσφυγή στην αστική και διοικητική δικαιοσύνη για την προστασία του περιβάλλοντος («actio popularis»).

Συλλογικά Μέτρα Δικαστικής Προστασίας:

 • Θεμελίωση δικαιώματος κάθε νομικού προσώπου με καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος για την άσκηση συλλογικών αγωγών και, γενικότερα, την προσφυγή στην αστική και διοικητική δικαιοσύνη για την προστασία του περιβάλλοντος για λογαριασμό φυσικών προσώπων, μελών του ή μη.

Ατελής Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη:

 • Απαλλαγή κάθε μέσου δικαστικής προστασίας του περιβάλλοντος από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορές προς τρίτους.

Πολιτική Δικονομία:

 • Δικαίωμα αιτούντος δικαστική προστασία για την προστασία του περιβάλλοντος να αιτείται από το δικαστήριο προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στην κατοχή του αντιδίκου.
 • Δικαίωμα αιτούντος δικαστική προστασία για την προστασία του περιβάλλοντος να αιτείται από το δικαστήριο προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στην κατοχή της Διοίκησης.
 • Εκδίκαση πολιτικών ένδικων μέσων για την προστασία του περιβάλλοντος με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος:

 • Αυτεπάγγελτο όλων των ποινικών αδικημάτων σε βάρος του περιβάλλοντος.
 • Σύσταση Εισαγγελίας Περιβαλλοντικού Εγκλήματος.
 • Θέσπιση διακεκριμένου ποινικού αδικήματος για κάθε πράξη ζημιάς του περιβάλλοντος που πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, (π.χ. δόλος, συλλογική οργάνωση, σκοπός κέρδους, έκταση ζημιάς).
 • Ιδιώνυμο αδίκημα για δημοσίους υπαλλήλους αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με την μη εκτέλεση των καθηκόντων τους δέσμιας αρμοδιότητας ή διακριτικής ευχέρειας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Μη αναστολή φυλάκισης για περιβαλλοντικά εγκλήματα.


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.