Φορολόγηση Υδρογονανθράκων: 

  • Λογιστικός διαχωρισμός συναλλαγών εμπορίας ενέργειας από υδρογονάνθρακες και επιβολή φόρου σε κάθε συναλλαγή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες σε χονδρική βάση.

Μη Πρόσβαση / Αναστολή Κρατικών Ενισχύσεων: 

  • Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.
  • Αναστολή για πέντε (5) έτη κρατικών ενισχύσεων και ανάκληση όσων ήδη έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με παραβίαση διάταξης νόμου, που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλιματική Χρηματοδότηση: 

  • Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική δικαιοσύνη και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά:

  • Απαγόρευση χορήγησης οποιουδήποτε είδους πίστωσης από πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.
  • Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αξιολόγηση της αειφορίας των υπό δανειοδότηση επενδύσεων άνω του ποσού των 10.000.000 €.
  • Δείκτες αξιολόγησης και ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αξιολόγηση της αειφορίας των χορηγηθέντων δανείων άνω του ποσού των 10.000.000 € ανά πιστωτικό ίδρυμα και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

1 σχόλιο

αντρέας ανδρεόπουλος · 28.09.2021 στο 19:07

https://www.linkedin.com/in/aandreopoulos/ Εφόσον ο νόμος πρέπει να καλύπτει τα πάντα, σε όλες τις 9 ενότητες θα έπρεπε να αναφέρονται οι τομείς και να γίνονται σχόλια και συγκεκριμένες προσθήκες – μέτρα. Δεν είναι μόνο θέμα μεθοδολογίας αλλά και ουσίας. Οι τομείς είναι: Οργάνωση – Προγραμματισμός (ψηφιακή διακυβέρνηση), Έδαφος, Πληθυσμός, Νομοθετική εξουσία, Δικαστική εξουσία, Εκτελεστική εξουσία, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Εσωτερική Ασφάλεια, Επικοινωνία, Εκδόσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εργασία, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική πρόνοια, Δημόσια Υγεία, Εκπαίδευση, Επιστήμες & Τεχνολογική Έρευνα, Εκκλησία/Θρησκεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός, Ταξίδια & Ψυχαγωγία, Μεταφορές & Αποθήκευση, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Οικονομία, Ενέργεια (σημερινή κατάσταση), Εμπόριο, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Μεταποίηση, Ορυκτός Πλούτος, Περιβάλλον (Διαχείριση απορριμμάτων, Υδάτινοι πόροι), Χωροταξία – Δημόσια Έργα, Ναυτιλία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Δάση. Δεν λείπει καμία, κάποιες ίσως επικαλύπτονται μερικά (αναμενόμενο).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.