Στις 01.07.2021 έλαβε χώρα η ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Klima500 για τον άξονα της Κλιματικής Ουδετερότητας του υπό διαβούλευση Ελληνικού Κλιματικού Νόμου. Ακολουθούν τα κωδικοποιημένα πρακτικά της συζήτησης:

 • Συμμετέχων/ουσα 1: Υπάρχει η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας δεν αφορά την Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα είναι μια από τις 29 πιο αναπτυγμένες του ΟΟΣΑ και συνεισφέρει στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων αναλογικά σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον πληθυσμό της. Στην Ελλάδα η έννοια κλιματική ουδετερότητα δεν είναι σε πολύ κόσμο κατανοητή. Πρέπει να κάνουμε δράσεις για την εκλαΐκευση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Πρέπει να προσεγγίσουμε την κλιματική ουδετερότητα από την σκοπιά τόσο της επιστήμης όσο και της οικονομίας. Αν δεν βάλουμε ως εθνικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα, το παραγωγικό μοντέλο και η οικονομία της χώρας θα μείνουν πίσω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαδικασία απολιγνιτοποίησης της κεντρικής Μακεδονίας, όπου ουσιαστικά τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ανάλογες αρνητικές εξελίξεις θα συμβούν στο μέλλον σε όσους τομείς της οικονομίας μένουν πίσω σε θέματα κλιματικής ουδετερότητας. Αντίστοιχες προκλήσεις θα τεθούν και για τον κόσμο της εργασίας, καθώς θα χρειαστεί επανεκπαίδευση και επαναπροσανατολισμός των εργαζομένων. Και υπό αυτή την έννοια, η κλιματική ουδετερότητα μας αφορά όλους αλλά και τον καθένα ξεχωριστά.
 • Συμμετέχων/ουσα 2: Ο σκοπός της κλιματικής ουδετερότητας δεν αφορά την Ελλάδα μόνο σε σχέση με τους εθνικούς μας ρύπους αλλά και ως τρόπος η χώρα να τεθεί στην πρωτοπορία των καλών πρακτικών. Δεν συνιστά μόνο τρόπο, για να αποτρέψουμε την καταστροφή, αλλά και ευκαιρία για έναν καλύτερο και πιο καθαρό κόσμο. Στο Ευρωκοινοβούλιο οι Πράσινοι και η Αριστερά δεν ψήφισαν τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, γιατί δεν εναρμονιζόταν με τις ανάγκες που προκύπτουν από τα επιστημονικά ευρήματα για το εύρος της κλιματικής κρίσης.
 • Συμμετέχων/ουσα 3: Πέρασε ένας πολύ μέτριος Ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος, που δεν εναρμονίζεται καν με την Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού. Πολύ ανησυχητική επίσης είναι η δήλωση ειδικού σύμβουλου του πρωθυπουργού για περιβαλλοντικά θέματα ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονησίδες είναι θετική. θεωρώ ότι το greenwashing θα πάει σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Αυτό που κάνουμε πρέπει να το κυνηγήσουμε περισσότερο, γιατί από τον Σεπτέμβριο θα βρεθούμε προ εκπλήξεως. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τον Σεπτέμβριο να δούμε αρνητικές εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο με νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση.
 • Συμμετέχων/ουσα 4: Δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο πως οι κοινωνίες και οι πόλεις μας θα αλλάξουν το μοντέλο της κατανάλωσής τους. Σε μία κοινότητα στην Ισπανία υπήρξε μία καλή πρακτική, όπου τέθηκε στόχος για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο οικιακής χρήσης, εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές και τελικά έφτασαν σε μεγάλο ποσοστό μείωσης.
 • Συμμετέχων/ουσα 1: Υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όπως λόγου χάρη σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας από τις συσκευές και τα οχήματα. Εκεί όμως που τέτοιοι στόχοι είναι πολύ σαφείς, είναι στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ωστόσο, τέτοια θέματα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας δεν συζητούνται στην Ελληνική πολιτική σκηνή. Έτσι δεν δίνονται σοβαρά κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν, να κωδικοποιηθούν και να δίνονται δημοσίως διαθέσιμες καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε τομέα της οικονομίας, όπως λόγου χάρη στον τουρισμό, που είναι σημαντικός για την χώρα μας. Όλες οι μεγάλες ενεργειακές κοινότητες στην Ευρώπη συνδέουν την παραγωγή της ενέργειάς τους με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή οι γείτονες συνεργάζονται και βάζουν συλλογικούς στόχους, τους οποίους πετυχαίνουν με συλλογική προσπάθεια.
 • Συμμετέχων/ουσα 5: Κάθε φορά που οι αγρότες κινητοποιούνται, έχουν ένα μόνιμο αίτημα, φτηνό πετρέλαιο, δηλαδή φτηνή ενέργεια. Ποτέ βέβαια δεν έχει γίνει παραχώρηση από κυβερνήσεις στο θέμα αυτό. Επίσης, σοβαρές εκπομπές μεθανίου εκλύονται από την κτηνοτροφία. Τα θέματα αυτά απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα. Υπάρχουν λύσεις γι’ αυτά, που πρέπει να καταγραφούν και ίσως να εισαχθούν στον κλιματικό νόμο.
 • Συμμετέχων/ουσα 4: Τα θέματα που θίγει η Συμμετέχων/ουσα 5 θέλουν ιδιαίτερη επεξεργασία, γιατί τίθενται θέματα ηθικής και πολιτικής ουσίας.
 • Συμμετέχων/ουσα 6: Ο κλιματικός νόμος, που επιχειρεί να ετοιμάσει η κυβέρνηση, θα αφορά ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και όχι στην αποτροπή της κλιματικής κρίσης. Ο υπό διαβούλευση κλιματικός νόμος του klima500 είναι πολύ σημαντικός, γιατί εκκινεί από την κοινωνία. 
 • Συμμετέχων/ουσα 6: Στις προτάσεις μας πρέπει να βάζουμε σε προτεραιότητα τις διαστάσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης (οικονομικές / κοινωνικές ανισότητες), της άνισης συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων (σε επιχειρήσεις / στη λειτουργία του δημοσίου τομέα) και της ανάγκης αλλαγής, όχι απλώς των ατομικών επιλογών, αλλά κυρίως του κοινωνικού πλαισίου σε σχέση με την κλιματική ουδετερότητα. Και αυτές οι διαστάσεις κυριαρχούν στους υπό διαβούλευση άξονες του κλιματικού νόμου.
 • Συμμετέχων/ουσα 7: Στον Δήμο της Καισαριανής στον τομέα της οικολογίας αλλά και σε σχέση με τον Υμηττό συμβαίνουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι Δήμοι είναι πολύ σημαντικοί για τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Δεν χρειάζονται μόνο οι σε μεγάλο επίπεδο λύσεις αλλά και οι λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, που μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να αναπαραχθούν σε μεγάλη κλίμακα. 
 • Συμμετέχων/ουσα 2: 500 περίπου Δήμοι έχουν υπογράψει το Σύμφωνο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ωστόσο δεν έχουν κάνει προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτού. Η πρόταση της ΚΕΔΕ «Εθνικό Σχέδιο για την Ανάκαμψη και την Ανθεκτικότητα» δεν ήταν και η καλύτερη, αφού λ.χ. έβαζε εμμέσως ως λύση για τα απορρίμματα την καύση.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.