Στις 15.07.2021 έλαβε χώρα η ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Klima500 για τον άξονα της Ενεργειακής Δικαιοσύνης / Δημοκρατίας του υπό διαβούλευση Ελληνικού Κλιματικού Νόμου. Ακολουθούν τα κωδικοποιημένα πρακτικά της συζήτησης:

  • Συμμετέχων/ουσα 1: Αν σχεδιαστεί σωστά, η αποκέντρωση στην παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο πολιτών έχει δυνητικά την προοπτική να καταστήσει στο μέλλον άχρηστους του μεγάλους παραγωγής ενέργειας.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Τίθεται ένα ζήτημα για το αν χρειάζονται τοπικά συμβούλια πέρα από ενεργειακές κοινότητες. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα για αυτοπαραγωγή για ίδια κατανάλωση χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δίκτυο ή στη ΔΕΗ. Τοπικές γειτονικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα (πχ. κτηνοτροφικές) θα μπορούσαν να συνεταιριστούν και να παράγουν ενέργεια από τα απόβλητά τους, τόσο για τις δικές τους ανάγκες όσο και για διάθεση του πλεονάσματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πρόνοια στον νόμο για αγροτικούς συνεταιρισμούς να μπορούν να έχουν και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από τα απόβλητά τους στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
  • Συμμετέχων/ουσα 3: Στο εξωτερικό ήδη συστήνονται ενεργειακά δίκτυα γειτονιάς με blockchain, που δεν συνδέονται αναγκαία με το δίκτυο διανομής. Η διατύπωση στον δικό μας άξονα πρέπει να είναι ουδέτερη, ώστε να περιλαμβάνει όλων των ειδών τις τεχνικές λύσεις. Μέρος του δικτύου μπορούν επίσης να το έχουν σε επίπεδο χρήσης συνεταιρισμοί ή δήμοι, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στη Γερμανία. Ο έλεγχος των δικτύων πρέπει να περάσει με συγκεκριμένους θεσμούς στην κοινωνία.
  • Συμμετέχων/ουσα 4: Το ένα κομμάτι του άξονα είναι η ενεργειακή δημοκρατία μέσα από τα τοπικά συμβούλια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν τόποι, που να μην μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια από ΑΠΕ λόγω έλλειψης των τοπικών πηγών ενέργειας (πχ. έλλειψη ανέμων). Για τον λόγο αυτόν σημαντική είναι η διασύνδεση / δικτύωση / ομοσπονδιοποίηση των τοπικών συμβουλίων ενέργειας, που πρέπει να προβλεφθεί στον νόμο. Το κόστος των φ/β όμως είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα απλησίαστο για τους περισσότερους ανθρώπους. Οπότε το δικαίωμα ιδιοπαραγωγής, για να μην μένει κενό γράμμα, θα πρέπει να στηρίζεται με κοινωνικά κριτήρια. Το πιο σημαντικό σημείο του άξονα είναι η θέσπιση των συμβουλίων και γι’ αυτό πρέπει να είναι νο1. Και πρέπει να προστεθεί ότι τα συμβούλια πρέπει να μπορούν να δικτυώνονται και να μοιράζονται τους πόρους τους.
  • Συμμετέχων/ουσα 3: Οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έδιναν επιδοτήσεις αλλά για να αγοράζεις πετρέλαιο. Τώρα αυτό πρέπει να αλλάξει και να χρηματοδοτείται μέσω του Εξοικονομώ σε νοικοκυριά με ενεργειακή και κοινωνική φτώχεια η εγκατάσταση ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή σε μεγάλο ποσοστό. Επίσης, θα πρέπει οι φορείς που θα εγκαθιστούν τις ΑΠΕ στα νοικοκυριά να αναλαμβάνουν και όλα τα υπόλοιπα, όπως την υπαγωγή στην επιδότηση και την σχέση με το δίκτυο και την ΔΕΗ.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.