Στις 22.07.2021 έλαβε χώρα η ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Klima500 για τον άξονα της Βιώσιμης Ευημερίας του υπό διαβούλευση Ελληνικού Κλιματικού Νόμου. Ακολουθούν τα κωδικοποιημένα πρακτικά της συζήτησης:

  • Συμμετέχων/ουσα 1: Η βιώσιμη ευημερία έχει ως στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο τομέων της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης. Στα πλαίσια αυτά στον σχετικό άξονα τίθενται στόχοι και πλάνα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας. Επίσης, προβλέπονται τομές για την εταιρική διαφάνεια / διακυβέρνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις, ρυθμίσεις για μια πιο οικολογική γεωργία / κτηνοτροφία, πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία / μεταποίηση, εξηλεκτρισμός των μεταφορών και προώθηση βιώσιμης αστικής, υπεραστικής και εθνικής κινητικότητα με έμφαση στις δημόσιες μεταφορές, ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα κτίρια, στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και στη χωροθέτηση και τις δημόσιες συμβάσεις.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Στους άξονες του κλιματικού νόμου απουσιάζει αναφορά για τη χρηστή διαχείριση των αποβλήτων καθώς και για την καύση των απορριμμάτων.
  • Συμμετέχων/ουσα 3: Ο όρος αποανάπτυξη είναι αρνητικός όρος. Δεν θέλουμε δηλαδή να αναπτυσσόμαστε; Μήπως καλύτερα να δούμε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. Αν προάγουμε την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, αμέσως μπορούμε να περιορίσουμε τις μεταφορές προϊόντων. Στην αγροδιατροφή υπάρχουν ή ετοιμάζονται νόμοι, όπως η πολιτική farm to fork. Ωστόσο, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Σημαντική είναι και η διάσταση της μόλυνσης και υποβάθμισης του εδάφους και των υδάτων από τα αζωτούχα λιπάσματα. Υπάρχει και μία μελέτη για τις επιπτώσεις της γεωργίας στα οικοσυστήματα στη Μεσόγειο, όπου μεταξύ άλλων εξετάζεται και η Κρήτη. Οι νέες ασθένειες έρχονται και επανέρχονται εξαιτίας του μεγάλου συνωστισμού των ζώων από την βιομηχανική κτηνοτροφία. Είναι απαραίτητη η μείωση της κατανάλωσης των ζωικών πρωτεϊνών από τον άνθρωπο, που θα βοηθήσει την υγεία μας αλλά θα προστατέψει και το περιβάλλον.
  • Συμμετέχων/ουσα 4: Απαιτούνται προϊόντα πιο ανθεκτικά και με μεγαλύτερη αντοχή, τα οποία διαρκούν στον χρόνο και έτσι μειώνουν την κατανάλωση. Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα της κατανάλωσης. Να μεταβούμε σε ένα νέο αγροδιατροφικό μοντέλο σε εναρμόνιση με το κλίμα, το οποίο να πιάνει τόσο την παραγωγή, όσο και την διανομή και την κατανάλωση.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.