Στις 15.07.2021 έλαβε χώρα η ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Klima500 για τους Άξονες της Προστασίας του Περιβάλλοντος και του Οικολογικού Μετασχηματισμού της Κοινωνίας του υπό διαβούλευση Ελληνικού Κλιματικού Νόμου. Ακολουθούν τα κωδικοποιημένα πρακτικά της συζήτησης:

  • Συμμετέχων/ουσα 1: Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα πάσχει. Οι υφιστάμενοι θεσμοί προστασίας ή δεν λειτουργούν ή είναι ανενεργοί ή καταστρατηγούνται ή δεν τιμωρούνται. Χρειάζονται θεσμοί, που να προστατεύουν πραγματικά το περιβάλλον και να αλλάζουν τους συσχετισμούς δύναμης σε βάρος των οργανωμένων συμφερόντων που παρανόμως κερδοσκοπούν με τίμημα την υποβάθμιση της φύσης.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Ο τίτλος προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν είναι ακριβής ως προς το περιεχόμενο. Δεν συμφωνώ με το ακαταδίωκτο των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να είναι απόλυτο. Να υπάρχει ταχύτερη εκδίκαση των περιβαλλοντικών υποθέσεων.
  • Συμμετέχων/ουσα 3: Η αλλαγή του τίτλου σε νομοθετική προστασία του περιβάλλοντος είναι πλεονασμός. Σε σχέση με τον άξονα της κλιματικής φορολογίας δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο μια πρωτοβουλία πολιτών να θέτει κανόνες για ελέγχους των εταιρειών και για την ιδιωτική χρηματοδότηση με περιβαλλοντικά κριτήρια, γιατί τέτοιοι κανόνες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης (“greenwashing”) και καταστρατήγησης για αλλότριους σκοπούς.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Όταν δίνουν δάνειο, πέρα από την οικονομική βιωσιμότητα οι τράπεζες είναι σωστό να κρίνουν και την αειφορία μιας επένδυσης. Πρέπει όμως σε τέτοιες προτάσεις να γίνει περαιτέρω συζήτηση και να δούμε τις λεπτομέρειες.
  • Συμμετέχων/ουσα 1: Οι προτάσεις για τον οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας έχουν ως στόχο τη μετάβαση σε μία οικολογική δημοκρατία.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Η πρόταση για την συντακτική κλιματική συνέλευση λίγο μπερδεύει, γιατί φαινομενικά μοιάζει σαν να προτείνει ένα δεύτερο σύνταγμα. Επίσης, κάποιες από τις προτάσεις με παρόμοια μορφή προτείνονται ή υλοποιούνται σε άλλες χώρες. Καλό είναι να αναφέρονται τέτοια παραδείγματα, για να δείχνουν την ρεαλιστικότητα των προτάσεων.
  • Συμμετέχων/ουσα 4: Στην οικολογική εκπαίδευση το πρώτο και το τρίτο σημείο μοιάζουν. Ίσως το τρίτο σημείο θα πρέπει να γίνει πιο σαφές. Επίσης, η οικολογική εκπαίδευση να επεκταθεί πέρα από το σχολείο.
  • Συμμετέχων/ουσα 3: Στην οικολογική εκπαίδευση πρέπει να γραφτεί ρητώς ότι οι προτάσεις πρέπει να αφορούν και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Συμμετέχων/ουσα 2: Η οικολογική εκπαίδευση να επεκταθεί και στην άτυπη εκπαίδευση.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.