09. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προστασία Περιβάλλοντος από τον Σχεδιασμό: Θεσμοθέτηση εκτίμησης οικολογικού αντικτύπου και της ενδεχόμενης διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για κάθε σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς συζήτηση στη Βουλή. Οικολογική Δημοκρατία: Τοπικά συμβούλια / συμβούλια γειτονιάς πολιτών ανά δημοτική κοινότητα και δημοτικές ομοσπονδίες συμβουλίων με αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

07. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορολόγηση Υδρογονανθράκων:  Λογιστικός διαχωρισμός συναλλαγών εμπορίας ενέργειας από υδρογονάνθρακες και επιβολή φόρου σε κάθε συναλλαγή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες σε χονδρική βάση. Μη Πρόσβαση / Αναστολή Κρατικών Ενισχύσεων:  Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες. Αναστολή για πέντε (5) έτη κρατικών Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

08. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόσωπα που Αναφέρουν Παραβιάσεις της Νομοθεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος («whistleblowing»): Δικαίωμα του καθενός για την αναφορά στις αρχές και την δημόσια αποκάλυψη παραβιάσεων της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος με ανώνυμο ή επώνυμο τρόπο. Σύσταση από το Δημόσιο ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου αναφοράς και θεσμού παρακολούθησης αναφορών για παραβιάσεις της νομοθεσίας Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

06. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Θεσμική Εγγύηση για την Προστασία της Βιοποικιλότητας Θέσπιση θεσμικής εγγύησης για την κατά προτεραιότητα προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της, ως αυτοτελούς έννομου αγαθού με αυθύπαρκτη αξία αλλά και λόγω της ευεργετικής της λειτουργίας στη ρύθμιση του κλίματος. Ψήφιση νόμου για την προστασία του εδάφους, το οποίο φιλοξενεί μεγάλο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

05. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκαιη Μετάβαση για την Εργασία και την Κοινωνία: Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους κατοίκους των περιοχών και τους εργαζόμενους των τομέων, που πλήττονται από την απανθρακοποίηση της οικονομίας καθώς και την κλιματική κατάρρευση. Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, επανακατάρτιση, παροχή συμβουλών και ενθάρρυνση για συνεργατικών σχημάτων για τον κόσμο της εργασίας, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

04. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Στόχος Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 35% σε σχέση με το όριο βάσης της Ενωσιακής νομοθεσίας. Εκπόνηση σχεδίων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας. Εταιρική Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Υποχρέωση μεγάλων επιχειρήσεων (α) για δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με το κλίμα αναφορικά με τις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

03. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δικαίωμα ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς με κίνητρα και κρατικές επιδοτήσεις με βάση δίκαια εισοδηματικά κριτήρια και με έμφαση στον μηδενισμό των λογαριασμών ρεύματος για ανέργους και κοινωνικά / οικονομικά αδύναμους στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων. Ενθάρρυνση της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

02. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Απαγόρευση Εξόρυξης Υδρογονανθράκων: Απαγόρευση της χορήγησης αδειών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων καθώς και αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελληνική επικράτεια, στα εθνικά χωρικά ύδατα καθώς και στην ΑΟΖ. Ανάκληση όλων των αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων καθώς και των ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχουν δοθεί λόγω έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

01. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Στόχοι: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% μέχρι το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 1990. Μηδενικό άθροισμα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2040. Σχέδια Κλιματικής Ουδετερότητας: Πενταετείς κύκλοι εθνικών σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας. Κλιματικός Ισολογισμός: Κατάρτιση ισολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας σε ετήσια βάση και απολογισμού Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από

Εκδήλωση: Ο Θεσμός της Λαϊκής Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα – Δυνατότητες και Προοπτικές

Τα μέλη της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Kλίμα500 σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση για τον θεσμό της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, τις δυνατότητες και τις προοπτικές. Είμαστε ενεργοί πολίτες που ανησυχούμε για τις πολλαπλές συστημικές κρίσεις, θέτοντας στο επίκεντρο του αγώνα μας την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στοχεύουμε στη συλλογή 500.000 υπογραφών για Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης klimadmin, πριν από