Η Λαϊκή Πρωτοβουλία Klima500 θέτει σε διαβούλευση τις προτάσεις της πάνω στους άξονες ενός Ελληνικού Κλιματικού Νόμου και καλεί σε συμμετοχή και συνδιαμόρφωση κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη καθώς και συλλογικότητες, οργανώσεις και μαζικούς κοινωνικούς φορείς.

Στόχος της κοινωνικής μας διαβούλευσης είναι η διαμόρφωση από την κοινωνία των αξόνων ενός Ελληνικού Κλιματικού Νόμου, που θα συνυπογραφεί από 500.000 πολίτες με βάση το άρθρο 73 § 6 του Συντάγματος και θα κατατεθεί προς ψήφιση από την βουλή.

Με τους άξονες του Κλιματικού μας Νόμου προτείνουμε συγκεκριμένους θεσμούς, που προφυλάσσουν το κλίμα, θωρακίζουν την προστασία της Ελληνικής φύσης και καθιστούν την Ελλάδα παράδειγμα ανοιχτής οικολογικής δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κοινωνική μας διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.