Εδώ θα βρείτε κωδικοποιημένα σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων τις νομοθετικές εξελίξεις για την προστασία του κλίματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.